Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Pressmeddelanden / Styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Arjo har förvärvat syntetiska optioner i Arjo av Carl Bennet AB
❮ Nyheter

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Arjo har förvärvat syntetiska optioner i Arjo av Carl Bennet AB

Styrelsen i Arjo AB har idag informerats av bolagets huvudägare, Carl Bennet AB, att styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Arjo har förvärvat syntetiska optioner i Arjo utställda av Carl Bennet AB.

”Det är mycket glädjande att samtliga personer som erbjudits att förvärva syntetiska optioner har valt att teckna sådana, säger Carl Bennet, huvudägare i Arjo. Detta engagemang påvisar en hög motivation för bolaget och dess framtida utveckling”, avslutar Carl Bennet.

Som framgår av Arjos prospekt för upptagande till handel av aktier i Arjo, har Carl Bennet AB lämnat erbjudande till samtliga stämmovalda styrelseledamöter och alla medlemmar av koncernledningen i Arjo att förvärva syntetiska optioner i Arjo utställda av Carl Bennet AB. Carl Bennet AB har idag informerat styrelsen i Arjo att alla som erhållit erbjudandet har förvärvat optioner. Sammanlagt har 9 190 469 syntetiska optioner förvärvats till ett pris som bedöms motsvara optionernas marknadsvärde. Det sammanlagda marknadsvärdet av optionerna vid transaktionstillfället har beräknats till 19,3 miljoner kronor.

De syntetiska optionerna är hänförliga till Arjos aktie av serie B och har en löptid om fyra år. Optionerna kan utnyttjas i perioden 1 oktober 2021 till 31 december 2021. Lösenpriset uppgår till 29,60 kronor per option, vilket motsvarar 122 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden 12–18 december 2017 volymvägda betalkursen för Arjos B-aktie på Nasdaq Stockholm. Vid utnyttjandet av optionen erhåller innehavaren en kontant betalning av Carl Bennet AB som motsvarar det antal underliggande aktier som optionen motsvarar multiplicerat med aktiens marknadsvärde med avdrag för lösenpriset. Om marknadsvärdet understiger lösenpriset erhålls ingen betalning.

Arjo har inte medverkat i erbjudandet som på eget initiativ har lämnats av Carl Bennet AB till styrelseledamöter och koncernledning


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kornelia Rasmussen
Executive Vice President
Marketing Communication and Public Relations
Telefon: +46 (0)10 335 48 10
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com


Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har mer än 5 900 anställda över hela världen och kunder i mer än 60 länder. Arjos omsättning för 2016 uppgick till cirka 8 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release