Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Aktien / Utdelning

Utdelning och totalavkastning

Arjos styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär att framtida utdelningar kommer att anpassas till Arjos resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter.

Målsättningen är att utdelningen ska motsvara 30-60 procent av nettoresultatet efter skatt.