Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Bolagsstyrning / Styrelse / Dan Frohm
Dan 750 750

Dan Frohm

Född 1981. Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet. VD i DF Advisory LLC samt tidigare managementkonsult på Applied Value LLC i New York.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Elanders AB (publ), vice styrelseordförande i Lifco AB (publ) och styrelseledamot i Getinge AB (publ), Carl Bennet AB samt Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

Innehav (eget och närståendes): 230 789 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.