You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Global expansion

I slutet av 1960-talet började Arjo exportera produkter till Västeuropa. Vid den tiden var efterfrågan stor på bolagets produkter och Arjo kunde snart inrätta internationella försäljningskontor i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Belgien och USA.

Under 1980-talet stärkte Arjo sin ställning på den internationella marknaden genom förvärvet av det amerikanska bolaget Century och det brittiska Mecanaids. Tillsammans med en ytterligare expansion av bolagets globala försäljning lyfte detta snart Arjo till en position som världsledande inom hygien- och patienthanteringsprodukter.