Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Naše historie / Globální expanze

Na konci 60. let začala společnost Arjo vyvážet své výrobky do západní Evropy. V této době zde byla silná poptávka po produktech společnosti Arjo, a ta rychle založila mezinárodní prodejní pobočky v Británii, Německu, Francii, Belgii a ve Spojených státech.

V 80. letech společnost Arjo posílila svou pozici klíčového hráče na mezinárodním trhu, když zakoupila americkou společnost Century a britskou společnost Mecenaids. Tento krok, spolu s další expanzí globálního prodeje, brzy vedl k tomu, že se společnost Arjo stala světovou jedničkou v oblasti výrobků osobní hygieny a manipulace s klienty/pacienty.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).