Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Naše historie / Globální expanze

Na konci 60. let začala společnost Arjo vyvážet své výrobky do západní Evropy. V této době zde byla silná poptávka po produktech společnosti Arjo, a ta rychle založila mezinárodní prodejní pobočky v Británii, Německu, Francii, Belgii a ve Spojených státech.

V 80. letech společnost Arjo posílila svou pozici klíčového hráče na mezinárodním trhu, když zakoupila americkou společnost Century a britskou společnost Mecenaids. Tento krok, spolu s další expanzí globálního prodeje, brzy vedl k tomu, že se společnost Arjo stala světovou jedničkou v oblasti výrobků osobní hygieny a manipulace s klienty/pacienty.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).