You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Na konci 60. let začala společnost Arjo vyvážet své výrobky do západní Evropy. V této době zde byla silná poptávka po produktech společnosti Arjo, a ta rychle založila mezinárodní prodejní pobočky v Británii, Německu, Francii, Belgii a ve Spojených státech.

V 80. letech společnost Arjo posílila svou pozici klíčového hráče na mezinárodním trhu, když zakoupila americkou společnost Century a britskou společnost Mecenaids. Tento krok, spolu s další expanzí globálního prodeje, brzy vedl k tomu, že se společnost Arjo stala světovou jedničkou v oblasti výrobků osobní hygieny a manipulace s klienty/pacienty.