You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Ulf Grunander 750.jpg

Ulf Grunander

Född 1954.

Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. Tidigare erfarenhet som auktoriserad revisor och CFO för Getinge-koncernen 1993-2016.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Nyströms Gastronomi & Catering AB och Djurgården Merchandise Handelsbolag samt styrelseledamot i AMF Pensionsförsäkring AB, Lifco AB (publ), Djurgården Hockey AB samt Episurf Medical AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseuppdrag i ett antal bolag inom Getinge-koncernen samt CFO för Getinge-koncernen 1993-2016.

Innehav (eget och närståendes): 83 622 B-aktier och 476 190 syntetiska optioner.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte till bolaget och bolagsledningen.