You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Johan Malmquist NEW 750.jpg

Johan Malmquist

Född 1961.

Styrelsens ordförande och styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet som VD och koncernchef för Getinge-koncernen 1997-2015, affärsområdeschef inom Getinge-koncernen, chef för Getinge-koncernens franska dotterbolag och VD för dotterbolag inom Electrolux.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Getinge AB (publ), och styrelseledamot i Trelleborg AB (publ), Elekta AB (publ), Dunkerintressena, Mölnlycke AB, Stena Adactum AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): VD och koncernchef för Getinge-koncernen 1997-2015. Styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), Essity Aktiebolag (publ), Capio AB samt styrelseordförande i Aktiebolaget Tingstad Papper.

Innehav (eget och närståendes): 100 000 B-aktier och 2 380 952 syntetiska optioner.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte till bolaget och bolagsledningen.