Årsstämma 2018

Arjos Årsstämma hölls på Malmö Live i Malmö den 4 maj 2018.