You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Resa sig och stå

När patienten klarar av att hålla balansen sittande med minimalt stöd och kan lyfta på benen kan de börja försöka ställa sig upp. Att använda ett stå- och lyfthjälpmedel är en möjlig lösning för patienter som har svårt för att ta sig upp till stående ställning.

Läs mer om uppresning och stående