Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Služby a řešení / Řešení pro zdravotnictví / Časná mobilita / Stavění a zvedání
Arjo early mobilisation Sara Flex patient lying back 2135 x 600.jpg

Stavění a zvedání

Jestliže je pacient schopen udržet rovnováhu v sedu za minimální podpory a pohybovat nohama proti působení gravitace, je připraven na nácvik stoje. U pacientů, pro které je obtížné se postavit do plně vzpřímené polohy, je možným řešením použití stavěcí a zvedací pomůcky.
Sara Plus SE1910150 500x500.jpg

Sara Plus

Elektricky poháněné zvedání z polohy vsedě do stoje. Umožňuje přesun do polohy vestoje.
ARJO_DAY23738-500x500.jpg

Sara Stedy

Nepoháněné zvedání z polohy vsedě do stoje. Umožňuje přesun do polohy vestoje.
Arjo early mobilisation sara flex patient with caregiver 500x500.jpg

Sara Flex

Elektricky poháněné zvedání z polohy vsedě do stoje. Umožňuje přesun do polohy vestoje.
Arjo Early mobilisation nurses helping sara flex patient 500x500.jpg

Vaky pro stavěcí a zvedací pomůcky

A selection of slings that are compatible with Arjo standing and raising aids.
ARJO_DAY33953-500z500.jpg

Jednorázové vaky (Flites)

Disposable slings that are compatible with Arjo standing and raising aids.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).