Vaky na jedno použití (Flites)

Vaky na jedno použití pro konkrétního klienta k efektivnímu a hygienickému postupu zvedání.