You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Engangsseil (Flites)

Engangsseil (Flites)

Pasientspesifikke engangsseil for effektive, hygieniske løfterutiner.

Arjo Flites® er beregnet på alle utfordringer som dagens helseinstitusjoner, sykehus og akuttmottak står overfor. Engangsseil er pasientspesifikke og følger pasienten gjennom oppholdet, og sikrer hygieniske, komfortable og sikre løfterutiner.

Engangsseil er effektive for pleiepersonalet ved at de alltid er tilgjengelige, slik at man ikke kaster bort tid på å lete etter eller låne et seil. Det er ingen vasking med tilhørende fare for at seilet forsvinner eller blir skadet.

Maksimal tilgjengelighet for seilet betyr at seilløftere kan brukes så mye som mulig, noe som sikrer at manuelle løft unngås. Arjo engangsseil er laget for å være sikre og kostnadseffektive, et integrert element i en vellykket policy for sikker pasient-/beboerhåndtering.

Engangsseil er testet for å sikre maksimal pasientsikkerhet, slik at pleierne slipper å bekymre seg og man får valuta for pengene. Engangsseil leveres med både klemme- og løkkefeste for passivt sittende løfting, som myk båre og for Arjos stå- og oppreisingshjelpemidler.

Siden det er et engangshjelpemiddel beskytter engangsseil også mot farer forbundet med krysskontaminering. Å beskytte pasientene er en avgjørende del av infeksjonskontrollen.

Når pasienten forlater helseinstitusjonen eller sykehuset, eller hvis seilet blir skittent, er det ikke nødvendig å vaske det. Det kastes ganske enkelt og erstattes med et nytt.