You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Gående

När det inrättats en rehabiliteringsplan för patienten, som kan innebära att patienten kan sitta utanför sängen varje dag, helst flera gånger om dagen, kan man gå vidare med mer aktiv träning, som stå- och rörelseträning.

Läs mer om gångträning