Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Arjo Blog / Hur kan långsammare hygienrutiner göra ditt jobb säkrare och snabbare?(2)

Hur kan långsammare hygienrutiner göra ditt jobb säkrare och snabbare?


2022-09-14T22:00:00.0000000Z

Om vårdpersonalen är överansträngd kan det vara svårt att hålla välbefinnande, komfort och värdighet i fokus under dagliga rutiner. Hur kan varje hygienrutin göras om till en möjlighet för komfort, värdighet och den typ av interaktion som gör positiv skillnad för de människor vi vårdar?

 

Classic Line 2 (7)

I takt med att den åldrande befolkningen växer ökar antalet sköra och äldre patienter och patienter som behöver vård. Detta har lett till att vårdpersonalen ofta känner sig pressade att utföra sina dagliga hygienrutiner så snabbt som möjligt. Detta leder inte bara till 50 % fler arbetsplatsskador för vårdpersonalen jämfört med en genomsnittsarbetare, utan kan också göra det svårare att skapa meningsfulla kontakter och förbättra livskvaliteten för de boende och patienterna i deras vård.

Vi kan inte skapa mer tid, men vi kan hjälpa vårdpersonalen att bli mer effektiva. Och det är vad vi försöker göra när det handlar om hygienrutiner – erbjuda helhetslösningar.

 

Säkerhet och förtroende

Att bada patienter är en av de uppgifter som gör att du löper risk att drabbas av rygg- och axelskador. Men med rätt utrustning kan du utföra hygienrutiner helt utan skaderisk. Det gör det lättare för vårdtagarna att slappna av och kanske till och med se fram emot badupplevelsen.

 

Välbefinnande och hygien

Studier från verkliga livet har visat att ett behagligt bad kan bidra till att minska muskelspänningar, öka blodcirkulationen och minska belastningen på lederna hos personer med rörelseproblem. I rätt vårdmiljö, och med rätt duschstol och badsystem kan dina hygienrutiner vara en källatill komfort och välbefinnande för patienter.

 

Effektivitet och arbetsflöde

Lösningar som gör det möjligt för en ensam vårdpersonal att utföra en hel hygienrutin på ett säkert sätt, och samtidigt minskar antalet nödvändiga förflyttningar och ger dig lite mer tid att skapa en personlig kontakt med personerna i din vård. Vår utrustning, som System 2000-lösningen för badlyftar och badkar, gör just detta, skyddar vårdpersonalen när de arbetar och placerar samtidigt patienten i centrum.

 

Läs mer om hygien och välbefinnande i vår sammanfattning av klinisk evidens. Denna sammanfattning av klinisk evidens fokuserar på både dusch- och badlösningar och hur man kan öka patienternas välbefinnande, förbättra effektiviteten och samtidigt undvika risker för vårdpersonalen.

Referenser:

1: United Kingdom Office for National Statistics,3rd November 2015, reference number 004835.

2: Freitag, S., Ellegast, R., and Dulon, M., 2007. Quantitative measurement of stressful trunk postures in nursing professions. Annals of Occupational Hygiene, pp. 385-395

3: Goto, Y., Hayasaka, S., Kurihara, S. and Nakamura, Y., 2018. Physical and Mental Effects of Bathing: A Randomized Intervention Study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2018, s.1-5