Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Produkter / Säker patientförflyttning / Förflyttning och repositionering i sidled / Friction Reduction Devices / Maxi Slide Tube

Maxi Slide Tube

MaxiSlide Tubes är utformade för att hjälpa vårdpersonalen att utföra dagliga rutiner med manuella ompositioneringar och förflyttningar med mindre fysisk ansträngning och stress.1

Förhindra att vårdpersonalen skadar sig genom att minska den fysiska ansträngningen
Vissa manuella moment vid patienthantering medför skaderisk för vårdpersonalen, och det gäller ofta axlarna och ryggslutet. Våra MaxiSlide Tubes har ultralåg friktion, vilket gör det lättare för vårdpersonal att flytta och ompositionera patienter i sängen.⁴
• Hjälper till att förhindra tryckskador
På många vårdinrättningar och sjukhus är förekomsten av och incidensen för tryckskador hög. Tryckskador har stora ekonomiska effekter på organisationen, och påverkar patientens livskvalitet, morbiditet och mortalitet. Denna typ av skada kan förebyggas genom ökad mobilitet.¹⁻³
• Patientens komfort, säkerhet och värdighet
MaxiSlide Tubes är tillverkade i ett mjukt material. Användning av glidlakan för förflyttningar i sängen är fördelaktigt ur säkerhetssynpunkt, och det ökar också patientens komfort, säkerhet och värdighet.⁴


1. Dealey C, et al. J Wound Care. 2012; 21(6):261–266.
2. Brem H, et al. Am J Surg. 2010; 200:473–477.
3. Spear M. Plastic Surgical Nursing. 2013; 33(3):147–149.
4. Fray M. Hignett S, Using patient handling equipment to manage immobility in and around a bed. British Journal of Nursing. Vol. 24, utgåva 6, april 2015.

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

Maxi Slide Tubes finns tillgängliga i fem storlekar och är avsedda att användas för alla slags ompositioneringar i sängen.

MaxiTube Radiology
BEGRÄNSADE UTRYMMEN
MaxiTube Radiology är små, tubformade glidlakan som används på smala ytor vid förflyttningar till diagnosutrustning (t.ex. för radiologi).
MaxiRoll
EXTRA LÅNG OCH BRED
MaxiRoll är ett tubformat glidlakan för förflyttningar i sidled med längre och bredare mått än MaxiTransfer.
MaxiMini
HALVTUBSLAKAN
MaxiMini är ett halvtubsglidlakan för patienter som kan delta till viss del vid ompositioneringar i sängen.
MaxiTube
LITEN TUB FÖR HÄLSKYDD
MaxiTube är ett litet tublakan som används med lakanen MaxiSlide Sheets i standardlängd för att skydda patientens hälar mot skjuv och friktion vid ompositionering och förflyttning i sängen.
MaxiTransfer
HELLÄNGDSLAKAN
MaxiTransfer är ett tubformat hellångt glidlakan för förflyttning i sidled.

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

Weight and dimensions
Product A MaxiTube
Length mm 585 mm
Length in 23 in
Width mm 680 mm
Width in 26 13/16 in
Product B MaxiTransfer
Length mm 1960 mm
Length in 77 in
Width mm 680 mm
Width in 26 13/16 in
Product C MaxiRoll
Length mm 2100 mm
Length in 82 11/16 in
Width mm 900 mm
Width in 35 3/8 in
Product D MaxiMini
Length mm 1100 mm
Length in 43 5/16 in
Width mm 1100 mm
Width in 43 5/16 in
Product E MaxiTube Radiology
Length mm 670 mm
Length in 26 in
Width mm 580 mm
Width in 23 in

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

Lucien de Kreek

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.