Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Pressmeddelanden / Arjo i ledning med flest demenscertifierade produkter
❮ Nyheter

Arjo i ledning med flest demenscertifierade produkter

Med fler produkter specifikt certifierade för att möta demensvårdens unika behov än något annat bolag1 har Arjo en ledande ställning i att hjälpa vårdgivare hantera utmaningar kopplade till demens. En position som nu stärks tack vare att ytterligare två produkter certifierats.

Arjo har genom åren byggt upp både erfarenhet och expertis inom demensvård genom att genom att erbjuda webbinarier, kunskapsdelning och demenscertifierade produkter till sina kunder. Dessa produkter inkluderar Carendo®, Sara® Flex, Sara® Stedy och Evenda® som alla designats med demensvård i åtanke, och som erhållit den högt ansedda demenscertifieringen DSDC*.

Nu har ytterligare två av Arjos produkter blivit DSDC-certifierade: duschstolen Carino och duschvagnen Carevo. I utvärderingen från certifieringsentiteten noterades även att Arjo Comfort Collection** har en positiv inverkan när den används tillsammans med Carino och Carevo.

Möta behoven inom demensvård

Uppskattningsvis är 60-80 % av vårdtagare inom långtidsvården drabbade av demens eller annan kognitiv nedsättning2,3,4, vilket gör dessa patienters vårdbehov till en utmanade dygnet-runt-uppgift. Med Arjos demenscertifierade produkter kan vårdgivare erbjuda personcentrerad vård, och som med sina funktioner för att minimera risken för oroliga stunder kan öka vårdtagarens välbefinnande.

Mer information om demens och Arjos demenscertifierade produkter finns tillgängligt här: https://www.arjo.com/int/services-solutions/healthcare-solutions/dementia-care/

Hela Arjos erbjudande av demenscertifierade produkter hittar du här, med Carino och Carevo som snart kommer att läggas till:
https://www.arjo.com/int/services-solutions/healthcare-solutions/dementia-care/the-arjo-dementia-care-product-portfolio/

För mer information, vänligen kontakta:

Joakim Westerberg, Senior Global Product Category Manager
Tel: +46 (0) 707 93 13 42
Email: joakim.westerberg@arjo.com

 

* Dementia Services Development Centre (DSDC) vid Stirlinguniversitet i Skottland är ett internationellt kunskaps- och kompetenscenter som arbetar för att förbättra livet för personer med demens. DSDC granskar och bedömer hur lämpliga produkter är i demensvänliga miljöer.

** Comfort Collection består av produkterna Cushion, Dry Robe och Wet Robe som är utformade för att vårdpersonalen ska kunna anpassa komfortnivån och värdigheten under hygienrutiner, och säkerställer en personcentrerad vårdstrategi. Läs mer här: https://www.arjo.com/sv-se/produkter/hygiene/hygiene-comfort-collection/hygiene-comfort-collection-56d08fbd/

 

Referenser:

1. University of Stirling. DSDC product accreditations.

2. Canadian Institute for Health Information. Dementia in long-term care. Accessed May 21, 2024

3. Kao, Y., Hsu, C., Yang, Y. (2022). A Nationwide Survey of Dementia Prevalence in Long-Term Care Facilities in Taiwan. Journal of Clinical Medicine, 11 March, 2022

4. Ferreira Fagundes, D., Tulio Costa, M., da Silva Alves, B B., Soares Benicia, L P., Pinheiro Vieira, L., et al. (2021). "Prevalence of dementia in long-termcare institutions: a meta-analysis", J Bras Psiquiatr. 70(1), pp.59-67

 

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med över 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på mer än 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. https://www.arjo.com/sv-se/ 

Arjo i ledning med flest demenscertifierade produkter