Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Pressmeddelanden / Arjos delårsrapport för januari-juni 2023
❮ Nyheter

Arjos delårsrapport för januari-juni 2023

”Återhämtningen efter ett turbulent fjolår fortsätter och vi växer 5 % organiskt med förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde. Efterfrågan är god på många marknader och trots fortsatt utmanande marknadsförhållanden i USA räknar vi med att leverera en organisk tillväxt för helåret inom vårt målintervall om 3-5 %”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Arjo.

April-juni 2023 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade till 2 686 Mkr (2 404).
     Organiskt ökade nettoomsättningen med 5,0 %.
  • Det justerade EBITDA-resultatet ökade till 490 Mkr (430).
  • Det justerade rörelseresultatet ökade till 206 Mkr (165).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 135 Mkr (139).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,37 kr (0,38).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 528 Mkr (158).
  • Cash conversion ökade till 112,5 % (37,4).

 

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till en telefonkonferens och presentation av rapporten den 14 juli kl. 08.00 svensk tid via följande länk: https://ir.financialhearings.com/arjo-q2-2023

Deltagare som önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferensen behöver registrera sig via länken nedan. Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Länk för registrering:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200819

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-oss/investerare/rapporter--presentationer/2023/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i tre år via följande länk: https://ir.financialhearings.com/arjo-q2-2023
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, EVP Communication & Public Relations

Tel: +46 734 244 515

Email: maria.nilsson@arjo.com  

 

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 07:00 CEST.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 800 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Arjos delårsrapport för januari-juni 2023