Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Pressmeddelanden / Arjo publicerar Årsredovisning 2021
❮ Nyheter

Arjo publicerar Årsredovisning 2021

Arjos årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida.

Den svenska årsredovisningen finns tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på Arjos hemsida,
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2022/. Verksamhetsbeskrivning, hållbarhetsrapport och årsredovisning finns tillgänglig på svenska och engelska i pdf-format, samt i förkortad digital version på hemsidan.

Från och med 2021 ingår finansiell segmentsredovisning fördelat på rörelsesegmenten Nordamerika och Global Sales. Mer utförlig information finns i not 3 i årsredovisningen.

En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad, och går även att beställa via hemsidan, www.arjo.com.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, TF EVP Marketing Communication & PR
Tel: +46734244515
Email:
maria.nilsson@arjo.com

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46723597794
Email:
Sara.Ehinger@arjo.com

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2022 kl. 15.30 CET.

Arjo Årsredovisning 2021 arjo-2021-12-31-sv.zip Arjo publicerar Årsredovisning 2021