Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Pressmeddelanden / Save the date för Arjos kapitalmarknadsdag 2020
❮ Nyheter

Save the date för Arjos kapitalmarknadsdag 2020

Arjo bjuder in analytiker, institutionella investerare och media till bolagets kapitalmarknadsdag den 2 november 2020 på Arjos huvudkontor i Malmö. På grund av rådande Coronapandemi kommer antalet fysiska deltagare vara begränsat och det kommer finnas möjlighet till digitalt deltagande. Mer utförliga detaljer kring Kapitalmarknadsdagens utformning kommer att kommuniceras längre fram.

Under kapitalmarknadsdagen kommer Arjos VD och Koncernchef, Joacim Lindoff, tillsammans med medlemmar ur koncernledningen, presentera Arjos uppdaterade strategi och finansiella mål.

”Jag ser fram emot att presentera en uppdaterad strategi som fortsatt ska driva utvecklingen av Arjo. Vi kommer fortsatt arbeta med kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar i verksamheten parallellt som vi nu utökar fokus på att utveckla lösningar som säkerställer såväl kliniska som finansiella resultat för vården,” säger Joacim Lindoff, VD & Koncernchef på Arjo.

En formell inbjudan med detaljerad agenda och information om anmälan kommer att skickas ut i september.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
E-mail:
kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
E-mail: maria.nilsson@arjo.com

Om Arjo
På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2019 uppgick till 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com.

Save the date för Arjos kapitalmarknadsdag 2020