Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Pressmeddelanden / Arjo delårsrapport januari-juni 2019
❮ Nyheter

Arjo delårsrapport januari-juni 2019

“Vi levererar ytterligare ett starkt kvartal med god försäljningsutveckling i ett flertal marknader och rapporterar en organisk tillväxt för koncernen på 6,5%. Starkast tillväxt har vi i Nordamerika, framförallt i USA, där vår positiva trend fortsätter”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo. ”Med den goda starten på året och fortsatt hög aktivitetsnivå höjer vi nu prognosen för vår organiska omsättningstillväxt och räknar med att utvecklingen kommer att landa i övre delen av intervallet 2–4% för helåret.”

April-juni 2019 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 10,7 % till 2 197 Mkr (1 986). Organiskt ökade nettoomsättningen med 6,5%.
  • EBITDA-resultatet ökade med 38,8% till 421 Mkr (303), inklusive påverkan av IFRS 16. Exklusive IFRS 16 uppgick EBITDA till 336 Mkr, en förbättring med 10,5%.
  • Resultat efter finansiella poster ökade till 132 Mkr (121).
  • Resultat per aktie ökade till 0,36 kr (0,33).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 255 Mkr (189) inklusive påverkan av IFRS 16. Exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick kassaflödet till 178 Mkr.
  • Cash conversion uppgick till 60,7% (62,4) inklusive påverkan av IFRS 16. Exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick cash conversion till 53,5%.
  • Arjo höjer utsikterna för helåret och bedömer att omsättningsökningen nu kommer att landa i den övre delen av intervallet 2–4 %.
  • Viktig händelse efter kvartalets utgång: Förvärv av aktiepost i Atlas Lift Tech i USA.

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 18 juli kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5033 6574

UK: +44 (0)330 336 9105

USA: +1 323-794-2093

Deltagarkod: 9808789

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1245570

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen: https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2019/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1245570

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Saloni Deva
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4867
Email: saloni.deva@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 07:30 CET.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2018 uppgick till cirka 8,2 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Arjo delårsrapport januari-juni 2019