Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Pressmeddelanden / Arjo lanserar IndiGo™, banbrytande teknologi för transport av sjukvårdssängar
❮ Nyheter

Arjo lanserar IndiGo™, banbrytande teknologi för transport av sjukvårdssängar

IndiGo är en helt ny lösning som ger en intuitiv användarupplevelse. Detta är ett resultat av en utvecklingsprocess där kunden varit i fokus.

Arjo, världsledande inom medicintekniska lösningar för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar, lanserar nu det intuitiva transportassistanssystemet IndiGo. IndiGo är skapat för att minska de ergonomiska riskmomenten för vårdpersonal i samband med förflyttning av sjukvårdssängar samt för att främja användarsäkerheten. Indigo bidrar även till att göra sängen lätt och effektiv att manövrera i samband med transport av patienter i sjukvårdssängar på och mellan vårdenheter. Unikt för IndiGo är att systemet inte ändrar användargränssnittet på sängen.

IndiGo är ett eldrivet femte hjul som är installerat under sängen och skiljer sig från andra eldrivna system för transport av sjukvårdssängar som ofta utgörs av skrymmande extra utrustning eller utrustning med komplex funktionalitet. När IndiGo är installerat är det lätt att använda och sparar därmed in den tid och möda som annars krävs för att förvara, lokalisera eller hämta annan utrustning.

Innovationen är ett resultat av Arjos sätt att arbeta, där människan alltid är i fokus. Detta är något som genomsyrar hela bolagets verksamhet.

”Vi sätter oss in i kundernas situation och försöker föreställa oss hur deras ”drömprodukt” ser ut. Vi insåg att för att verkligen kunna åstadkomma något nytt i fråga om bekvämlighet, effektivitet, säkerhet och användarvänlighet, måste vi ta fram ett helt nytt produktkoncept. Det var de tankarna som blev grunden för IndiGo; ett integrerat system som svarar intuitivt och direkt på den input som användaren ger, säger Peter Lambord, produktspecialist för sjukvårdssängar inom Arjo.

”Vårt uppdrag att alltid skapa produkter med människan i centrum drivs av vår genuina förståelse för de utmaningar våra kunder står inför. Lanseringen av IndiGo är ett av många viktiga steg för att bli en respekterad partner som erbjuder en bred och omfattande portfölj av lösningar på marknaden och som också bidrar till ökat värde för våra kunder, säger Joacim Lindoff, VD & koncernchef, Arjo.

Sjukvårdssängar blir allt tyngre, och vissa sängar väger över 180 kg utan patient. Dessutom blir patienterna allt tyngre och genomsnittspatienten väger idag cirka 90 kg.

Att förflytta en modern sjukvårdssäng med en patient i kan därmed vara tungt och krävande. Dessutom tillkommer utmaningar såsom smala korridorer, uppförslut, mjuka golvmaterial, hissar och långa avstånd mellan avdelningarna. Dagens hjälpmedel, inklusive annan extra utrustning för förflyttning av sängar, kan vara opraktiska och svåra att använda.

IndiGo underlättar befintliga arbetsrutiner istället för att tillföra komplexitet, vilket annan extra förflyttningsutrustning kan göra. Användaren aktiverar IndiGo genom att lossa bromsen. När IndiGo har aktiverats kan användaren skjuta eller dra sängen som vanligt genom att greppa var som helst på sängen. IndiGo reagerar automatiskt med extra kraft i uppförslut och aktivt bromsunderstöd när det går nedför. IndiGo är så intuitivt konstruerad att det är enkelt att finjustera positionen av sängen likväl som att göra justeringar i sidled och det krävs bara en enkel genomgång för att kunna hantera systemet.

Under prestandatesterna har IndiGo visat sig minska arbetsbördan med upp till 60 procent vid förflyttning av sjukvårdssängar i uppförslut och med upp till 70 procent när det går nedför. På plana ytor minskar IndiGo arbetsbördan med upp till 30 procent vid acceleration och upp till 55 procent vid inbromsning1.

Användartester resulterade i att 86 procent av användarna anser att IndiGo var lätt att använda även helt utan utbildning, och 92 procent av användarna instämmer i att IndiGo förbättrar hanteringen av sjukvårdssängarna genom att det förbättrar dess prestanda.

IndiGo finns tillgänglig som tillval för Arjos sjukhussängar i serierna Citadel™ och Enterprise®, och kan även monteras i efterhand på befintliga Citadel- och Enterprise X sängar. För ytterligare information och för att boka en provkörning, gå till arjo.com/indigo.

Referens:

  1. Matz, M. & Morgan, J, The case for powered bed transport (2018) whitepaper


För ytterligare information kontakta:

Elaine Chow eller Maria Nilsson

Tel: +46 (0)10 335 47 63 / +46 (0)10 335 57 66 
E-mail: elaine.chow@arjo.com / maria.nilsson@arjo.com 


Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra vardagen för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnoser samt ett effektivt förebyggande av trycksår och ventromboser hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden på en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2017 uppgick till cirka 7,7 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholms och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release