12
  • 2017.12.12

    Arjo börsnoteras

    Arjo listas på Nasdaq Stockholm den 12 december 2017.