You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

"Arjo.Leaf_220.jpg"

Ett hållbart erbjudande genom hela värdekedjan

 

Mål för 2030  Nyckelaktiviteter Status 2020
Produktion (Scope 1, 2)*    
Minskning av koldioxidutsläpp i produktionen med 50 %, vilket innebär en minskning med 7 % per år (jmf med 4000 ton CO2-e** baslinje 2019)
 • Program för energieffektivisering har initierats på varje produktionsenhet
 • Övergång till förnybar energi pågår
 • Med start 2021 kommer samtliga enheter inkluderas i planen för energieffektivisering
 • Andel förnybar energi: 20 %
 • Samtliga produktionsenheter är certifierade enligt ISO 14001, och arbetar strukturerat med kontinuerlig förbättring
 • Koldioxidutsläpp i relation till nettoförsäljning: 0,4 ton CO2-e*/MSEK
 • Totalt koldioxidutsläpp från produktion: 3 500 ton CO2-e
 • För information om utsläpp under 2018-2020, se sida 45 i Årsredovisningen 2020
Fordon (Scope 1)    
Minskning av koldioxidutsläpp från fordon med 50 % (jmf med 22 000 ton CO2-e baslinje 2019)
 • Gradvis övergång till miljöanpassade fordon med start 2021
 • Genomsnittligt utsläpp för person- och skåpbilar: 169 gram CO2-e/km (baslinje 2020)
 • Totalt CO2-e utsläpp: 20 000 ton CO2-e
Transport (Scope 3)    
Minskning av koldioxidutsläpp från transport med 50 % (jmf med 41 000 ton CO2-e baslinje 2019)
 • Minimerad flygtransport
 • Ökad effektivitet genom konsolidering av leverans till kund
 • Fortsatt samarbete med leverantörer för att minska koldioxidutsläpp
 • Utsläpp: 37 000 ton CO2-e
 • Koldioxidutsläppen från transport har minskat med 10 % under 2020
Affärsresor (Scope 3)    
Minskning av koldioxidutsläpp från affärsresor med 50 % (jmf med 20 000 ton CO2-e baslinje 2019)
 • Minskat resande och ökat antal digitala möten, samt val av hållbara alternativ som tåg istället för flyg
 • Utsläpp: 2 800 ton CO2-e
 • Koldioxidutsläppen från affärsresor har minskat med 86 % under 2020
 • Uppdaterat mötes- och resedirektiv med målet att bidra till mer hållbart resande
Hantering av avfall – farligt och icke-farligt (Scope 3)    
Minskning av miljöpåverkan från avfall (farligt och icke-farligt) med 50 % (baslinje definieras under 2021)
 • Förbättrad avfallshantering med hjälp av avfallshierarkiprincipen, baserad på strategin att minimera, återanvända och återvinna material
 • Baslinje för detta mål definieras under 2021
 • För information om hantering av avfall under 2018-2020, se sida 45
Förpackning (Scope 3)    
Alla förpackningar ska vara av 100 % återvunnet eller återvinningsbart material (baslinje definieras under 2021)
 • Minskning av total förpackningsmängd
 • Ökning av andelen återvunna eller återvinningsbara förpackningsmaterial
 • Ökat kravställande på underleverantörer när det gäller återvunna och återvinningsbara förpackningsmaterial
 • Egen förpackning i Arjos produktion: cirka 6 % plast och 94 % kartong
Cirkulär ekonomi    
Minskning av total resursförbrukning och samtidigt förbättring av prestanda och kundvärde
 • All nyutveckling av produkter följer principerna för ekodesign
 • Kontinuerliga livscykelanalyser av produkter följt av aktivitetsplaner för minskat avtryck
 • Implementering av tvärfunktionell utbildning i livscykelanalys med start 2021
 • Livscykelanalyser har initierats för en del av Arjos portfölj under 2020 och arbetet kommer att fortsätta under 2021
För fullständig information, se Arjos Årsredovisning 2020