You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

"Arjo.Team_220.jpg"

En attraktiv arbetsplats

 
 
 
 
 
Mål för 2030  Nyckelaktiviteter Status 2020
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen    

• Nolltolerans mot arbetsrelaterade olyckor
• Stöd och resurser för personlig hälsapå arbetsplatsen

 • Etablering av gemensam säkerhetskultur genom förbättringsprogram
  och förebyggande åtgärder inom alla enheter
 • Regelbundna interna och externa granskningar av arbetsmiljö
 • Olyckor per 100 anställda: 2,4
 • Globalt direktiv och manual för hälsa och säkerhet på
  arbetsplatsen implementerades med start i januari 2021
Utveckling av medarbetare    

• En miljö där individer med hög kompetens och rätt färdigheter stannar kvar och utvecklas
• Genomsnittlig personalomsättning om 8,5%
• 100 % av Arjos medarbetare deltar i den årliga medarbetarundersökningen

 

 • Talangprogram (globala och lokala)
  och förebyggande åtgärder inom alla enheter
 • Successionsplanering för att säkerställa kompetensutveckling och-försörjning
 • Genomförande av årlig medarbetarundersökning för att kartlägga engagemang
 • Mentorskapsprogram
 • Personalomsättning: 7,9 %
 • Talangprogram flyttades fram på grund av pandemin
  och kommer att genomföras 2021
 • Deltagandet i den årliga medarbetarundersökningen
  uppgick till 89 % (88 % för 2019)
Mångfald, rättvisa och inkludering    

Total arbetsstyrka ska bestå av minst 40 % kvinnliga anställda, med 50 % kvinnliga ledare i seniora positioner samt jämn könsfördelning i globala och lokala talangprogram

 
 
 • Rekryteringsprocess som säkerställer mångfald och rättvisa
 • Lokala och globala talangprogram som bidrar till målen
 • Utbildning inom Arjo Guiding Principles och Leadership
  Behaviors
 • Direktiv för mångfald, rättvisa och inkludering ska
  implementeras under 2021
 • Andel kvinnor av total arbetstyrka: 38 %
 • Andel kvinnliga ledare i seniora positioner: 37 %
 • Andel kvinnor i ledningsgrupp: 50 %
 • Andel kvinnor i styrelse: 29 %
 • Andel kvinnliga deltagare i talangprogram (2019): 45 %
För fullständig information, se Arjos Årsredovisning 2020