You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Uthyrning och finansiering

Inom vården ska man inte behöva göra några kompromisser.

Våra lösningar för uthyrning och finansiering bidrar till att säkerställa att er vårdinrättning är förberedd för de föränderliga behoven hos en varierande patientpopulation.

Våra uthyrningsprogram, som är utvecklade för att hjälpa er att hantera komplexa vårdbehov, erbjuder följande fördelar:

  • Tillgång till ett brett utbud av avancerade, beprövade patientbehandlingar, sjukhussängar och utrustning för specialistvård*.
  • Produkterna är tillgängliga när de behövs, där de behövs
  • Inget behov av att säkra stora investeringar
  • Inkluderar reparations-, underhålls-, rengörings och saneringstjänster,  vilket innebär att ni får tillgång till rätt utrustning vid rätt tidpunkt och i rätt skick

Tack vare en omfattande utvärderingsstrategi kan våra produkt- och serviceexperter hjälpa er att ta reda på hur Arjo Rental kan vara till så stor nytta för er vårdinrättning som möjligt. Kontakta närmaste Arjo-representant för att boka in en utvärdering.

*Det tillgängliga produktsortimentet kan variera från land till land. Kontakta närmaste Arjo-representant.