You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sitta

Med Sara Combilizer kan patienten placeras i olika sittande positioner med hjälp av en knapptryckning för att underlätta omvårdnads- och rehabiliteringsaktiviteter. I sittande ställning kan patienten positioneras så att god ögonkontakt och personlig interaktion blir möjligt – en viktig faktor för patientens välbefinnande.

Läs mer om sittande position

ARJO_DAY23142-circle.jpg

Sara Combilizer

Läs mer