You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobilisering i sängen

När mobilisering utanför sängen är kontraindicerad eller alternativen är begränsade finns det lösningar som stöder rehabilitering och återhämtning hos helt sängliggande patienter, till exempel genom regelbundna repositioneringar, och placeringar i upprätta sittställningar.

Läs mer om mobilisering i säng