You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Prevention av VTE hos bariatriska vårdtagare

Prevention av VTE på ett bekvämt, smidigt och kliniskt effektivt sätt

arjo-bariatric-nurse-patient-flowtron-vte-block.jpg

Risker för VTE och fetma

Fetma är förknippat med stor risk för venös tromboembolism (VTE) – en ledande orsak till sjukhusrelaterad morbiditet och mortalitet för bariatriska vårdtagare.¹ Flowtron® Active Compression System erbjuder intermittent pneumatisk kompression (IPC), en enkel och lättanvänd metod för att cirkulera blodet i benens djupliggande vener, vilket begränsar venös stas och bidrar till att förhindra att DVT¹ bildas. Paul D. Stein, Afzal Beemath, MD, Ronald E. Olson, PhD (2005) Obesity as a risk factor in venous thromboembolism, American Journal of Medicine, vol. 118, utgåva 9.

Se våra produkter