You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatrisk sjukvårdssäng

arjo-citadelplus-bariatric-555x555.jpg

En säker och värdig vårdmiljö för bariatriska vårdtagare

Våra sjukhussängar är designade för att uppfylla bariatriska vårdtagarens specifika behov, med fokus på säkerhet, bekvämlighet och värdighet. Våra sängar är lämpade för vårdtagare som väger upp till 454 kg (1 000 lbs) och kan användas tillsammans med flera olika trycksårsförebyggande och behandlande madrasser för immobila och allvarligt sjuka, bariatriska vårdtagare.

Se våra produkter