You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Optimera vårdinrättningar

Vår filosofi – Positiva Åttan

Vi baserar vårt arbete på vår filosofi Positiva Åttan som börjar med kombinationen miljö, utrustning och kompetens. Den åskådliggör de potentiella positiva effekter som uppstår av förbättrad rörlighet hos både vårdpersonal och patienter. Genom att försäkra dig om att du får tillräckligt med utrymme maximerar du möjligheterna att välja rätt utrustning och använda rätt arbetstekniker. Därmed ser du till att vårdpersonal och patienter får bästa möjliga arbetsförhållanden. Det förbättrar hela vårdprocessen, vilket i sin tur resulterar i gladare, friskare och rörligare vårdtagare och patienter.




Vår metod – Mobilitetsgalleriet™

Vi har utvecklat Mobilitetsgalleriet™, ett validerat klassificeringssystem för riskbedömning baserat på fem olika personligheter och deras respektive nivå för funktionsmässig rörlighet, från helt rörliga och självständiga patienter (Albert) till dem som är helt sängliggande (Emma), benämnda i bokstavsordning från A till E. Med dessa fem personligheter som grund har vi specificerat funktionella områden som tar hänsyn till rekommenderad utrustning för varje mobilitetsnivå och vårdpersonalens arbetsmiljö.

Resultaten är verkliga

Arjo Clinical Consulting-tjänsterna i USA har hjälpt över 800 inrättningar. En genomsnittlig minskning av skador i samband med förflyttning av patienter på 78 %. Data på fil.

Arjo Guide för Arkitekter och Planerare

Registrera dig här