Velg land eller region

Du er ved Norway (Norsk)
Start / Om oss / Vårt ansvar / Etiske forretningsmetoder
GettyImages-103286326855.jpg

Etiske forretningsmetoder

Vi mener det er avgjørende å opprettholde høye standarder for forretningsdriften for å kunne videreføre vår suksess og skape tillit blant våre ansatte, kunder, underleverandører og andre interessenter.
About-Us-Computer-hands.jpg

Etiske regler

Våre etiske regler er, sammen med våre kulturelle kjerneverdier, grunnlaget for hvordan vi driver virksomhet og hvordan vi opptrer. Et antall globale retningslinjer finnes som støtte, og suppleres med lokale retningslinjer der det er nødvendig.

Våre etiske regler bygger på følgende internasjonale prinsipper:

• FNs Global Compact • OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper • FNs veiledende prinsipper for bedrifter og menneskerettigheter • ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet

Etiske regler for leverandører

For å sikre at våre standarder for etiske forretningsmetoder opprettholdes i alle deler av virksomheten, sprer vi også dette engasjementet til leverandørene og forretningspartnerne våre. Alle Arjos leverandører må forplikte seg til å oppfylle kravene i våre etiske regler for leverandører, som vi har utviklet parallelt med de øvrige etiske reglene.

Antikorrupsjon

Etikk og moral ligger til grunn for all vår virksomhet og skal gjenspeiles i alle relasjoner, så vel internt som eksternt. Vår globale antikorrupsjonspolitikk er basert på felles verdier og har som mål å sikre etisk atferd i alle våre forretninger.

Varslerpolitikk

Som del av våre etiske regler og vår antikorrupsjonspolitikk har Arjo fått på plass et globalt varslingssystem der de ansatte kan rapportere uregelmessigheter eller avvik.