You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Maxi Transfer Sheet

Maxi Transfer je podložka pro polohování a zvedání (kterou lze nahradit běžné prostěradlo) a používá se s pasivními zvedacími zařízeními k bočním přesunům a polohování pacientů/klientů na lůžku. Jedná se o velmi zajímavou koncepci navrženou speciálně pro boční přesun a polohování na lůžku, jež usnadňuje úkony s tím spojené.

• Zvýšení efektivity každodenních úkonů ošetřujícího personálu díky produktu
vše v jednom
Jednovrstvá bezešvá manipulační podložka nabízí kombinaci
standardního prostěradla a polohovacího vaku. Podložku není nutné po dokončení přesunu
z pod pacienta/klienta vytahovat, jelikož
technologicky vyspělé mikrovlákno, z něhož je vyrobena, zlepšuje celkové mikroklima, jelikož je
vysoce prodyšné a brání hromadění tepla.1 Přesuny i
polohování jsou efektivnější a vyžadují méně námahy ze strany
ošetřujícího personálu, což má za následek i méně nepohodlí pro pacienta/klienta.2,3
• Prodyšnost
Maxi Transfer Sheet nebrání funkci ani
prospěšným účinkům terapeutických podpůrných povrchů.4 Zlepšuje celkové mikroklima,
jelikož je vysoce prodyšná a brání hromadění tepla.1

1. Pressure ulcer prevention: keep it safe, keep it simple. In: Duffy V, Lightner N (eds). Advances in Human Aspects of Healthcare. Proceedings Applied Human Factors and Ergonomics:
USA. 2014; 3: 19–24.
2. Moving patients safely. British Journal of Nursing 2015; 24(6): S1–S23.
3. Knibbe HJJ, Onrust M, Dieperink W & Zijlstra J. Analysis of a Transfer Device for Horizontal Transfers and Repositioning on an ICU: Effects on the Quality of Care and the Quality
of Work. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19–23 July 2014.
4. Phillips L & Clark M. A novel lifting sheet has minimal impact on the off-loading performance of an ‘active’ (alternating) pressure-redistributing (PR) mattress? EPUAP, 2013.

* Prosím, ověřte si u vašeho obchodního zástupce, zda je výrobek ve vaší zemi k prodeji.