You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Prostředí

Snažíme se optimalizovat využívání energie a přírodních zdrojů a snižovat dopad, který má vývoj našich výrobků a procesů na životní prostředí.

Abychom dokázali tento cíl naplňovat, neustále zlepšujeme náš dopad na klima v každém článku našeho dodavatelského řetězce, ať už jde o volbu materiálů, které jsou šetrnější k přírodě, nebo o vývoj energeticky účinnějších výrobků. Navíc také neustále hledáme nové cesty, jak zvyšovat efektivitu a snižovat množství odpadu a emisí vznikajících v našem výrobním cyklu.