WAM-Banner2135x600.jpg

Péče o osoby trpící demencí

Přístup Arjo

Stáhnout brožuru Řešení pro osoby trpící demencí

ManAndWoman_555x555.jpg

Soustředit péči na tělo a mysl

V současnosti trpí demencí přibližně 50 milionů lidí po celém světě a postiženo je více než 60 %¹ klientů v zařízeních dlouhodobé péče. Přestože péče o klienty trpící demencí může být nesmírně odměňující, povaha a komplikovanost jejich stavu znamená, že s progresí se u mnoha z nich může začít projevovat responzivní chování, které v ošetřovatelském prostředí může vyvolávat náročné a napjaté situace. Vzhledem k tomu, že počet klientů postižených demencí nadále roste, stejně tak narůstá i potřeba odpovídající podpory jak na straně ošetřujícího personálu, tak i zdravotnického zařízení. Ošetřovatelům a jejich klientům nabízíme nefarmaceutická řešení, jež umožňují personalizovaný přístup k základním úkonům a omezují napjaté situace 24 hodin denně.

Zjednodušte každodenní činnosti

V prostředí, v němž úkony spojené s intimní péčí mohou vyvolat napjatou situaci, naše řešení zjednodušují každodenní činnosti pro ošetřující personál a klientům přinášejí větší pohodlí.

Podpora vzájemné interakce

Celá řada řešení Arjo je navržena pro použití jediným ošetřovatelem, proto nabízejí jednoduchou a intuitivní obsluhu a snadnou integraci do ošetřovatelského prostředí. Naší snahou je umožnit ošetřujícímu personálu poskytovat individualizovanou péči, kdy nemusí věnovat tolik času nezbytným úkonům a naopak má více času na kvalitní interakci s klienty.

Podporujte klidné a důstojné prostředí

Stejně důležitá jako každodenní činnosti je i potřeba vytvářet a zachycovat pozitivní okamžiky, které přispívají ke spokojenosti a radosti. Jelikož naše řešení překračují rámec základních úkonů a tělesných potřeb, mohou nabídnout klid, důstojnost i blahodárné účinky klientům a tím i prospěch celému ošetřovatelskému prostředí.

Reference

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018.