You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Péče o osoby trpící demencí

Přístup Arjo

Stáhnout brožuru Řešení pro osoby trpící demencí

ManAndWoman_555x555.jpg

Soustředit péči na tělo a mysl

V současnosti trpí demencí přibližně 50 milionů lidí po celém světě a postiženo je více než 60 %¹ klientů v zařízeních dlouhodobé péče. Přestože péče o klienty trpící demencí může být nesmírně odměňující, povaha a komplikovanost jejich stavu znamená, že s progresí se u mnoha z nich může začít projevovat responzivní chování, které v ošetřovatelském prostředí může vyvolávat náročné a napjaté situace. Vzhledem k tomu, že počet klientů postižených demencí nadále roste, stejně tak narůstá i potřeba odpovídající podpory jak na straně ošetřujícího personálu, tak i zdravotnického zařízení. Ošetřovatelům a jejich klientům nabízíme nefarmaceutická řešení, jež umožňují personalizovaný přístup k základním úkonům a omezují napjaté situace 24 hodin denně.

Zjednodušte každodenní činnosti

V prostředí, v němž úkony spojené s intimní péčí mohou vyvolat napjatou situaci, naše řešení zjednodušují každodenní činnosti pro ošetřující personál a klientům přinášejí větší pohodlí.

Podpora vzájemné interakce

Celá řada řešení Arjo je navržena pro použití jediným ošetřovatelem, proto nabízejí jednoduchou a intuitivní obsluhu a snadnou integraci do ošetřovatelského prostředí. Naší snahou je umožnit ošetřujícímu personálu poskytovat individualizovanou péči, kdy nemusí věnovat tolik času nezbytným úkonům a naopak má více času na kvalitní interakci s klienty.

Podporujte klidné a důstojné prostředí

Stejně důležitá jako každodenní činnosti je i potřeba vytvářet a zachycovat pozitivní okamžiky, které přispívají ke spokojenosti a radosti. Jelikož naše řešení překračují rámec základních úkonů a tělesných potřeb, mohou nabídnout klid, důstojnost i blahodárné účinky klientům a tím i prospěch celému ošetřovatelskému prostředí.

Reference

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018.