Arjos hållbarhetsmål 2018–2020

Arjos hållbarhetsmål 2018–2020

"Arjo.Factory_220.jpg"

1. Minska energiförbrukningen

I produktionen ska energiförbrukningen minska med 5 procent i MWh/MSEK till 2020, med 2018 som basår

"Arjo.Leaf

2. Minska CO2-utsläppen

Utsläppen från produktionen ska minska med 5 procent räknat i ton CO2/MSEK till 2020, med 2018 som basår.

"Arjo.Exclamation_220.jpg"

3. Minimera mängden farligt avfall

Mängden farligt avfall ska minska med 10 procent till 2020, med 2018 som basår.

"Arjo.Recycling_220.jpg"

4. Öka återvinningen av icke-farligt avfall

Målet är att 75 procent av det ickefarliga avfallet ska återvinnas till 2020, med 2018 som basår.

Resultat av miljöarbetet

Arjo arbetar aktivt med förbättringar i produktionen enligt satta miljömål. Under 2020 ökade Arjo nettomsättningen med 3,9 procent organiskt, och ändå ligger energiförbrukning samt koldioxidutsläpp kvar på samma nivå som 2019. Farligt avfall utgör mindre än 1 procent av vår totala avfallsmängd, och minskade ytterligare under 2020, samtidigt som vi ökade vår återvinning. Arjo har uppnått samtliga miljömål för 2020, och i graferna nedan redovisas resultaten.

NEWHÅ18SWE.jpg