You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Överensstämmelse

Vi stöder ditt åtagande om överensstämmelse

På Arjo är kundsäkerhet högsta prioritet. Därför är vi fast beslutna att efterleva alla lokala och internationella bestämmelser samt att genomföra kontinuerlig produktutveckling och kvalitetsövervakning.

  • Allt vårt service- och underhållsarbete dokumenteras för att garantera spårbarhet och stödja processerna för efterlevnad.
  • Allt underhålls- och reparationsarbete utförs av utbildade och kvalificerade servicetekniker.
  • Vi följer en organisationsomspännande felrapporteringsprocess för att garantera kontinuerlig produktutveckling och kvalitetsövervakning av våra produkter.