You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Care

Vi värnar om er utrustning så att ni kan fokusera på det som är viktigt

Att se till att er utrustning fungerar korrekt är lika mycket vår prioritet som er. Vårt förebyggande servicearbete syftar till att förekomma problemen innan de inträffar och därmed minska risken för kostbara fel på er utrustning som kan störa effektiviteten i arbetsflödet och utsätta er personal och era patienter för fara. Låt oss ta hand om er utrustning så att ni kan fokusera på det ni gör bäst – erbjuda vård av hög kvalitet.

Arjo11071_500x500.jpg

Om Arjo

Genom vårt engagemang för människors hälsa och välmående bidrar vårt arbete till ett hållbart vårdsystem med fokus på människor. Arjo Care representeras av 800 dedikerade servicetekniker i över 25 länder.

Arjo8109_555x555.jpg

Skillnaden med Arjo

Upptäck ett servicepartnerskap som kombinerar global expertis med lokal närvaro. Vi kan skräddarsy service för att tillgodose behoven på er vårdinrättning och förse er med ett omfattande sortiment av produkter och specialutformade vårdlösningar.

Hör av dig

Kontakta er lokala Arjo-representant för att utforska vårt tillgängliga serviceutbud i er region.

Kontakta oss