You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Prevention av bariatriska trycksår

Se våra produkter

Förbättrad vård för skadad hud

Förbättra vård och skydd av ömtålig hud med specialiserade madrasser för bariatriska vårdtagare med ökad risk för hudskador.

På grund av vätskeretention och dålig cirkulation lider bariatriska vårdtagare ofta av ömtålig hud vilket gör att de löper ökad risk att drabbas av trycksår och andra hudåkommor. Som ett sätt att minska risken rekommenderas användning av lämpliga madrasser i riktlinjerna från expertorgan som till exempel European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP).1

Vi erbjuder ett sortiment av madrasser och lösningar för hantering av mikroklimat som är till hjälp vid vård av bariatriska vårdtagare med ökad risk för hudskador.

Referenser:

1. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing Vol. 14, No. 1.