You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatrisk hygienvård

Arjo bariatric hygiene 555 x 555.jpg

Värdighet i vardagen – dusch och toalettbesök

Hygienbehoven hos bariatriska vårdtagare kan innebära en stor utmaning vid driften av ett effektivt vårdflöde. Om inga lämpliga lösningar finns till hands kan vårdpersonal behöva förlita sig på hygienrutiner i sängen. Det kan påverka ergonomin för personalen såväl som värdigheten och säkerheten för vårdtagaren. Våra bariatriska hygienlösningar har utformats för att förbättra livskvaliteten, värdigheten och komforten för bariatriska vårdtagare. De tillhandahåller en ergonomisk plattform för vårdpersonalen vid assisterade dusch- och toalettbesök för patienter som väger upp till 320 kg (705 lbs).

Se våra produkter