Velg land eller region

Du er ved Norway (Norsk)
Start / Om oss / Karriere / Vår kultur
Arjo.Our-Culture.Banner.jpg

Vår kultur

Vårt formål

Alt vi gjør, gjøres med mennesker i fokus. Kundenes behov og utfordringer er det som driver oss, og våre ansatte er selve pulsen vår. De arbeider for å skape de best mulige resultatene for kundene våre, og det er de som hver dag holder det vi lover. Vi er ikke bare opptatt av hva vi gjør, men hvordan vi gjør det. Det er fire komponenter i vår kultur som styrer vår tilnærming:
Arjo-About-Us-two-persons-talking-bakground.jpg

Mangfold og inkludering

Vi i Arjo regner mangfold som en drivkraft bak innovasjon, en ressurs for å forstå forskjellige markedsbehov og en katalysator for vår globale vekst. Vi streber etter et arbeidsmiljø preget av inkludering og respekt for mangfold, og sammen får vi ut vårt potensial ved å utnytte hverandres sterke sider.
Arjo-two-guys-having-a-conversation-800x500px.jpg

Vinne som et lag

Vi har som mål å utvikle en ekte samarbeidskultur med sterk, fokusert ambisjon og klare suksesskriterier − en kultur der alle på laget har rett til å treffe beslutninger på riktig nivå og raskt tilpasser seg så vel kundenes og interessentenes behov som forandringer i det globale markedet.
Arjo-About-Us-Whiteboard.jpg

Lederstil

Som et globalt orientert selskap med svenske røtter mener vi at vår lederkultur spiller en viktig rolle for vår fremtidige suksess. Hos Arjo kommer dette til uttrykk ved at vi aktivt utvikler våre medarbeidere, tar eierskap, er synlige og knytter bånd med andre, går foran med et godt eksempel og er åpne og tilgjengelige.
ima15418.jpg

Våre kjerneverdier

Vi legger fem kulturelle kjerneverdier til grunn for alt vi gjør − lidenskap, samarbeid, åpenhet, kvalitet og eierskap. Den sterkeste av alle verdiene er lidenskapen for arbeidet vårt og selskapet, rotfestet i et ønske om å forbedre andres helse og velferd. Disse verdiene styrer fortløpende rekrutteringen, utviklingen og evalueringen av våre medarbeidere.