Velg land eller region

Du er ved Norway (Norsk)
Start / Om oss / Karriere / Jobb hos Arjo
Arjo.Mihaela-Vacaru.jpg

Jobb hos Arjo

Arbeidet vårt er basert på genuin omsorg for andre og deres velferd. Vi er markedsledende leverandør av medisintekniske produkter og løsninger for pasienter med nedsatt bevegelighet og aldersrelaterte sykdommer. Målet vårt er å forbedre livskvaliteten for kundene våre ved å skape trygge, verdige omsorgsmiljøer. Vi tar oss av behovene til akuttpleiepasienter, langtidsbeboere, helsemedarbeidere og helseleverandører i over 60 land.

Med nærmere 6000 ansatte over hele verden, et antall som hele tiden øker, tilbyr vi spennende muligheter til å utvikle seg i et dynamisk og internasjonalt miljø i en sterkt formålsdrevet kultur.

Som eiere av hele produktlivsløpet driver våre globale team hvert trinn i vår produktutviklings- og produksjonsprosess − fra forskning på idéstadiet, innkjøp og produktutvikling til produksjon og logistikk, markedsføring, bærekraftig teknikk, salg og service.

Les mer om våre team og se hvor du kan passe inn i Arjo-familien:

arjo sales and service.jpg

Sales & service

Vårt Sales & Service-team går i spissen for å oppfylle kundenes behov ved daglig å samhandle med både nye og eksisterende kunder og distributører i hele vårt omfattende globale nettverk.

Vårt Global Sales & Service-team representerer Arjo-porteføljen i over 20 land, mens vårt North America Sales & Service-team har fokus på våre forretningsmål i USA og Canada.
man-sitting-in-the-office.jpg

Marketing Communications & Public Relations

Marketing Communication & Public Relations-teamet har ansvar for å drive Arjos virksomhet forover. Det gjør de ved å skape relevante budskap til rette personer på rett tidspunkt, noe som bygger tillit blant interessentene våre. Dette teamet leder også Arjo Academy og sikrer at vårt globale salgsnettverk kjenner til våre nye og eksisterende tilbud.
Arjo supply chain and operations.jpg

Product Development and Supply Chain & Operations

Vårt Product Development, Supply Chain & Operations-team har en dynamisk utviklingsavdeling som er avgjørende for å forvandle produktideer til produkter. De styrer også innkjøp, produksjon og levering av våre produkter og streber etter både kostnads- og tidseffektivitet uten noensinne å fire på de strenge sikkerhetsstandardene.
arjo quality and compliance .jpg

Quality & Regulatory Compliance

Vårt Quality & Regulatory Compliance-team arbeider over hele vårt nettverk for å ivareta kundenes sikkerhet og sikre etterlevelse av lover og regler på markedet ved å implementere harmoniserte kvalitetssystemer og -prosesser over hele verden.
arjo segment product marekting .jpg

Segment & Product Marketing

Med utgangspunkt i kunnskaper fra markedet og kundeinnsikt definerer og markedsfører vårt Segment & Product Marketing-team nye kundeløsninger samtidig som de vedlikeholder vår eksisterende produktportefølje og driver vår overgripende produktstrategi.
Arjo human resources team.jpg

Human Resources & Corporate Social Responsibility

Vårt Human Resources-team samordner vår personrelaterte agenda med virksomhetens agenda ved å levere analyser, gjennomføre relevante personalprosesser og sikre høye standarder for etikk og regeletterlevelse i hele selskapet.
Arjo corporate development.jpg

Corporate Development & Projects

Vårt Corporate Development & Projects-team fokuserer på å finne nye muligheter og utvikle nye forretningsmodeller, fremme stordriftsfordeler og skape synergier i hele selskapet.
Arjo IT section .jpg

IT

Vårt IT-team hjelper oss å tilby både support av høy kvalitet til interne kunder og kostnadseffektive IT-løsninger til Arjos nettverk over hele verden.
malmö_fyr_370x370.jpg

Finance

Foruten å støtte selskapets overgripende økonomiske og juridiske spørsmål hjelper Finance-teamet oss å nå våre forretningsmål ved å utvikle strategiske forretningsplaner og identifisere både mangler og muligheter i selskapet.