You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Planlegging og utforming av helseinstitusjoner

Arjos veiledning for arkitekter og planleggere

Vi har snakket med arkitekter over hele verden for å finne ut mer om prosessene deres og hvordan vi kan støtte dem. Resultatet er Arjos veiledning for arkitekter og planleggere.

Logg inn her

Registrer deg her for å få tilgang

Registrer deg her

Din partner innen institusjonsutforming

Med mennesker i fokus Vi har lange tradisjoner for tett samarbeid med arkitekter, sykehjemsledelse, eksperter på sikker pasienthåndtering, beboere og pårørende. Vår erfaring har vist oss at man trenger den riktige kombinasjonen av miljø, utstyr og pleiekunnskaper for å skape effektive helseinstitusjoner med godt arbeidsmiljø. Derfor er det viktig å designe tilstrekkelig plass tidlig i planleggingen av en ny institusjon

Les mer

Optimering av helseinstitusjoner

Planlegging av en helseinstitusjon handler om å planlegge for fremtiden, og det påvirker både effektiviteten og arbeidsmiljøet for pleierne. Vi baserer arbeidet vårt på vår Positive Åtte-filosofi, og tar utgangspunkt i kombinasjonen av miljø, utstyr og pleiekunnskaper. Vi har også utviklet Mobilitetsgalleriet, et validert verktøy for risikoevaluering basert på fem ulike karakterer med ulike nivåer av funksjonell mobilitet

Les mer

Betydningen av tilstrekkelig plass

Vår erfaring har vist oss at man trenger utstyr og pleiekunnskaper for å skape effektive helseinstitusjoner med godt arbeidsmiljø. Derfor er det viktig å designe tilstrekkelig plass tidlig i planleggingen av en ny institusjon.

Les mer