Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Produkter / Trykksårforebygging / Risikovurdering av trykkskader / Provizio SEM Scanner

Provizio SEM Scanner

Gir en objektiv og anatomisk spesifikk risikovurdering for trykksår, og skaper et 5-dagers*¹ tidsvindu hvor du har mulighet til å ta i bruk en målrettet og skreddersydd trykksårforebyggende strategi som bidrar til å minimere forekomsten av trykksår og til å redusere de totale kostnadene og pleietiden.

Provizio® SEM Scanner hjelper helsepersonell å identifisere økt risiko for trykksår på bestemte anatomiske områder av pasientens kropp ved innleggelse, opptil 5 dager*¹ tidligere enn ved visuell hudvurdering, uavhengig av hudtone.² Den er et tillegg til eksisterende risikovurderingsverktøy innen forebygging av trykksår, for eksempel visuell hudvurdering.

Provizio SEM Scanner har en separat, ikke-steril sensor til engangsbruk på én pasient.

– Objektiv risikovurdering av trykksår ved innleggelse og 5 dager*¹ tidligere, uavhengig av hudtone².

– Muliggjør anatomisk spesifikke og målrettede tiltak til riktig tid.

– Forbedrer pleieprosessen og utfallet av trykksår digitalt.

Hvis du vil ha mer informasjon om SEM-teknologien og klinisk dokumentasjon som støtter bruken i klinisk praksis, kan du besøke Bruin Biometrics' nettsted: www.sem-scanner.com

Last ned brukerhåndboken for Provizio SEM Scanner på www.sem-scanner.com/product/user-guides

*Median

Ref¹ Okonkwo H, Bryant R, Milne J et al. A blinded clinical study using subepidermal moisture biocapacitance measurement device for early detection of pressure injuries. Wound Repair & Reg 2020;1-11. https://doi.org/10.1111/wrr.12790

Ref ² Bates-Jensen BM, McCreath HE, Pongquan V. Sub-epidermal moisture is associated with early pressure ulcer damage in nursing home residents with dark skin tones: pilot findings. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2009;36(3):277–284

Opphavsrett, varemerker og logoer tilhører Bruin Biometrics LLC, inkludert følgende: Opphavsrettslig beskyttet materiell for Provizio® SEM Scanner og SEM Scanner® fra Bruin Biometrics LLC kan ikke brukes eller reproduseres uten skriftlig samtykke fra Bruin Biometrics LLC.

* Sjekk med din lokale salgsrepresentant om produktet er tilgjengelig for salg i landet ditt.

Objektiv trykksårvurdering: Den intelligente teknologien er utviklet i samarbeid med helsepersonell og forskere, og støtter målrettet reduksjon av forekomsten av trykksår i alle utfordrende helsemiljøer, uavhengig av hudtone.²

Risiko for trykksår kan påvises opptil 5 dager*¹ før de blir synlige: Provizio SEM Scanner identifiserer økt risiko for trykksår på spesifikke anatomiske områder av pasientens kropp ved innleggelse, opptil 5 dager*¹ tidligere enn ved visuell vurdering av hud og vev, slik at man kan iverksette målrettede tiltak.

Fokus på infeksjonskontroll: Provizio SEM Scanner har engangssensorer som bidrar til å forenkle desinfeksjon og infeksjonskontroll.

Sanntidsdata – enkle å laste opp: Enheten skanner og samler inn pasientdata i sanntid, sted for sted og pasient for pasient. Når de innsamlede dataene leggs inn i Provizio Charging Hub, overføres de automatisk til det omfattende Gateway-dashbordet for pasient-, avdelings- og brukersted for administrasjonsformål.

Rask og enkel å bruke: Provizio SEM Scanner er designet for rask og enkel skanning av anatomisk spesifikke områder på kroppen for å identifisere økt risiko for trykksår.

Skanneren har et intuitivt brukergrensesnitt som gjør det svært enkelt å bruke den, skanne, lese av, tolke og iverksette tiltak i sanntid basert på resultatene.

Hvis du vil ha mer informasjon om SEM-teknologien og klinisk dokumentasjon som støtter bruken i klinisk praksis, kan du besøke Bruin Biometrics' nettsted: www.sem-scanner.com

Last ned brukerhåndboken for Provizio SEM Scanner på www.sem-scanner.com/product/user-guides

*Median

Ref¹ Okonkwo H, Bryant R, Milne J et al. A blinded clinical study using subepidermal moisture biocapacitance measurement device for early detection of pressure injuries. Wound Repair & Reg 2020;1-11. https://doi.org/10.1111/wrr.12790

Ref ² Bates-Jensen BM, McCreath HE, Pongquan V. Sub-epidermal moisture is associated with early pressure ulcer damage in nursing home residents with dark skin tones: pilot findings. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2009;36(3):277–284

Opphavsrett, varemerker og logoer tilhører Bruin Biometrics LLC, inkludert følgende: Opphavsrettslig beskyttet materiell for Provizio® SEM Scanner og SEM Scanner® fra Bruin Biometrics LLC kan ikke brukes eller reproduseres uten skriftlig samtykke fra Bruin Biometrics LLC.

* Sjekk med din lokale salgsrepresentant om produktet er tilgjengelig for salg i landet ditt.

PROVIZIO SEM SCANNER
Battery Life 3 Hours (Approx)
Water Ingress Protection IPX1
Power Source Internally battery powered
SEM Value Range Values typically in the range of 1.0 to 4.5 SEM Value units
Delta Value Repeatability* +/– 0.2 Delta Value units
Charging Hub AC Voltage 100 – 240V
Charging Hub Maximum Current 0.5A
Storage Store at temperatures ranging from: –4°F (–20°C) to 113°F (45°C) at 5% to 90% relative humidity (non-condensing)
Operating Conditions Operate at temperatures ranging from 59°F (15°C) to 95°F (35°C) at 5% to 90% relative humidity (non-condensing)
Dimension of Provizio SEM Scanner V2 Weight: 159 g, Height: 177.8 mm, Width: 50.8 mm, Depth: 25.4 mm

* Sjekk med din lokale salgsrepresentant om produktet er tilgjengelig for salg i landet ditt.

Finn ut mer om dette produktet

Filter
Filter
PIP International Guidelines

Type: Clinical summary and/or focus document

Språk
LAST NED
Provizio SEM Scanner Specification Sheet

Type: Specifications sheet / Flyer

Språk
LAST NED
Provizio SEM Scanner Training Guide

Type: Training material

Språk
LAST NED

* Sjekk med din lokale salgsrepresentant om produktet er tilgjengelig for salg i landet ditt.

PIP International Guidelines

Type: Clinical summary and/or focus document

Språk
LAST NED
Provizio SEM Scanner Specification Sheet

Type: Specifications sheet / Flyer

Språk
LAST NED
Provizio SEM Scanner Training Guide

Type: Training material

Språk
LAST NED

* Sjekk med din lokale salgsrepresentant om produktet er tilgjengelig for salg i landet ditt.

Arjo-tekniker hjelper kunde

Vi er her for deg!

Finner du ikke det du leter etter? La oss hjelpe deg.