You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Liquids Flusher Detergent

Flusher Detergent je mírný alkalický oplachovací prostředek, který lze použít k účinnému čištění silně znečištěných pomůcek a vybavení. Lze ho použít na povrchy odolné vůči zásadám, jako např. nerezovou ocel, keramiku, sklo a odolné plasty.

Naše oplachovací prostředky jsou biologicky rozložitelné a dodávají se v recyklovatelném obalu.

Arjo Liquids Flusher Detergent Safety Data Sheet

Kategorie: Safety Data Sheet

Název souboru: 100077140_CZ_Rev 1__Arjo Liquids Flusher Detergent A4.pdf

Typ: PDF

Velikost: 0,24 Mb

CS-CZ


* Prosím, ověřte si u vašeho obchodního zástupce, zda je výrobek ve vaší zemi k prodeji.