You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Během prvních let po přelomu tisíciletí byla nabídka společnosti Arjo v oblasti hygieny a manipulace s klienty/pacienty dále posílena. Šlo například o akvizici kanadské společnosti BHM Medical v roce 2004, která vedla k uvedení stropního zvedáku Maxi Sky i dalších inovativních výrobků.

V roce 2007 uskutečnila skupina Getinge Group další významnou akvizici, a to britské společnosti Huntleigh Technology PLC, kterou spojila se společností Arjo a dala vzniknout značce ArjoHuntleigh.

Společnost Huntleigh byla založena v roce 1983 a po dva roky byla obchodována na londýnské burze cenných papírů. Jejím prvním přelomovým výrobkem byla matrace Nimbus Dynamic Flotation System, tato se v nabídce společnosti Arjo nachází dodnes. Společnost Huntleigh byla významným výrobcem speciálních matrací pro léčbu dekubitů, lůžek pro intenzivní péči, speciální péči a ošetřovatelské domy, jakož i výrobků pro prevenci žilního tromboembolismu a vybavení pro diagnostiku plodu a cév. V některých z těchto kategorií představovala na trhu absolutní špičku. V době, kdy byla společnost Huntleigh zařazena do skupiny Getinge, měla více než 2 600 zaměstnanců a prodávala do 120 zemí.

Fúzí společností Arjo a Huntleigh vznikl nejsilnější globální hráč s komplexním portfoliem, jehož kombinované tržby dosahovaly přibližně 6 miliard SEK a měl na celém světě více než 4 400 zaměstnanců.

Prostřednictvím strategických akvizicí společnost ArjoHuntleigh dále expandovala. V roce 2012 zakoupila čínského výrobce lůžek Acare, čímž posílila svou nabídku pro rozvíjející se trhy, a dále divizi TCI (léčebné podpůrné systémy) ze skupiny KCI, čímž obohatila své portfolio pro prevenci vzniku dekubitů.