Facilities_edit_light_2135x600.jpg

Plánování a projektování pečovatelských zařízení

Příručka pro architekty a projektanty

Oslovili jsme architekty z celého světa, abychom se dozvěděli více o jejich práci a o tom, jak bychom jim mohli pomoci. Výsledkem je naše on-line Příručka pro architekty a projektanty.

Přihlaste se zde

Přihlaste se zde pro získání přístupu

Přihlaste se zde

Váš partner pro projektování zařízení

With people in mind Je za námi dlouhá historie úzké spolupráce s architekty, vedoucími pracovníky pečovatelských zařízení, odborníky na bezpečnou manipulaci s klienty a také se samotnými klienty a jejich příbuznými. Zkušenosti nás naučily, že pro vytvoření efektivního pečovatelského zařízení a vhodného pracovního prostředí je nezbytná správná kombinace prostředí, pomůcek a ošetřovatelských dovedností. Proto je klíčové počítat s dostatečným prostorem již v počátku plánování nového zařízení

Další informace

Optimalizace pečovatelských zařízení

Plánování pečovatelského zařízení je o plánování do budoucna a bude mít dopad na účinnost a kvalitu poskytované péče i na pracovní prostředí pro ošetřující personál. Základem naší práce je naše filozofie Positive Eight™, která vychází ze správné kombinace prostředí, pomůcek a ošetřovatelských dovedností. Vyvinuli jsme Mobility Gallery™, což je validovaný nástroj pro hodnocení rizik postavený na pěti vzorových příkladech osob pojmenovaných abecedně od A do E a jejich úrovni funkční mobility

Další informace

Správný prostor je důležitý

Zkušenosti nás naučily, že pro vytvoření efektivního pečovatelského zařízení a vhodného pracovního prostředí jsou nezbytné správné pomůcky a ošetřovatelské dovednosti. Proto je klíčové počítat s dostatečným prostorem již v počátku plánování nového zařízení.

Další informace