You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Plánování a projektování pečovatelských zařízení

Požádejte o přístup do našeho bezplatného portálu pro architekty

Call to Action

Příručka pro architekty a projektanty

Oslovili jsme architekty z celého světa, abychom se dozvěděli více o jejich práci a o tom, jak bychom jim mohli pomoci. Výsledkem je naše on-line příručka pro architekty a projektanty.

Přihlaste se zde

Váš partner pro projektování zařízení

With people in mind
Je za námi dlouhá historie úzké spolupráce s architekty, vedoucími pracovníky pečovatelských zařízení, odborníky na bezpečnou manipulaci s klienty a také se samotnými klienty a jejich příbuznými. Zkušenosti nás naučily, že pro vytvoření efektivního pečovatelského zařízení a vhodného pracovního prostředí je nezbytná správná kombinace prostředí, pomůcek a ošetřovatelských dovedností. Proto je klíčové počítat s dostatečným prostorem již v počátku plánování nového zařízení

Další informace

Optimalizace pečovatelských zařízení

Plánování pečovatelského zařízení je o plánování do budoucna a bude mít dopad na účinnost a kvalitu poskytované péče i na pracovní prostředí pro ošetřující personál.

Základem naší práce je naše filozofie positive eight: osm výhod mobility, která vychází ze správné kombinace prostředí, pomůcek a ošetřovatelských dovedností.

Vyvinuli jsme Mobility Gallery™, což je validovaný nástroj pro hodnocení rizik postavený na pěti vzorových příkladech osob pojmenovaných abecedně od A do E a jejich úrovni funkční mobility

Další informace

Správný prostor je důležitý

Zkušenosti nás naučily, že pro vytvoření efektivního pečovatelského zařízení a vhodného pracovního prostředí jsou nezbytné správné pomůcky a ošetřovatelské dovednosti.
Proto je klíčové počítat s dostatečným prostorem již v počátku plánování nového zařízení.

Další informace