You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjos mobilitetsgalleri

Mobilitetsgalleriet er et vurderings- og kommunikasjonsverktøy basert på fem forskjellige nivåer av funksjonell mobilitet: fra helt mobile og selvhjulpne beboere/pasienter til beboere/pasienter som er hundre prosent sengeliggende, angitt i alfabetisk rekkefølge fra A til E.


Ved hjelp av Mobilitetsgalleriet kan man utvikle en høyere standard på pleien, som bygger på innsikt i − og kontroll av − hvilke krav og forutsetninger som gjelder for pleien og for pleiernes helse. Pleierelaterte valg bygger hovedsakelig på beboer-/pasientvurderinger, og vi må innse at det ikke finnes noe slikt som en typisk beboer/pasient. For å kunne planlegge pleien for beboerne/pasientene må valgene være bevisste og godt avstemte. Det bør med andre ord finnes en slags standardisering i tillegg til at pleien tilpasses den enkelte. Et klassifiseringssystem kan være en del av dette.

De fem mobilitetsnivåene danner grunnlaget for Mobilitetsgalleriet. Ut fra et kvalitetshensyn er det viktig å stimulere mobiliteten og i siste instans respektere passivitet (Lahmann et al, 2014).

 

Bakgrunnsinformasjon

Klinikere erkjenner det faktum at en omfattende evaluering av beboernes/pasientenes bevegelighet er viktig for å få maksimalt ut av deres fysiske og kognitive evner og øke deres livskvalitet. Det finnes studier som støtter dette empirisk. (Hawes et al, 1997, Wald et al, 2018).

Introduksjon av vurderingssystemet RAI (Resident Assessment Instrument) på sykehjem i USA ga vesentlig forbedrede beboer-/pasientutfall på fire viktige områder: ADL-funksjon, kognitiv funksjon, urininkontinens og sosialt engasjement (Phillips et al, 1997). RAI er i seg selv et nyttig verktøy for kvalitetsovervåking og som informasjonskilde til forbedringsprogrammer og -initiativer (Hutchinson et al, 2010).

Resultatene viste også et større potensial for bedret funksjonsevne blant beboerne. Utviklingen av Arjos mobilitetsgalleri er delvis basert på RAI (Bruksanvisning for RAI MDS Long-Term Care Facility Resident Assessment Instrument 3.0, versjon 1.16, oktober 2018), som er validert og inkludert i ISO/TR 12296:2012.

 

Mobilitetsgalleriet for langtidspleie

Les mer

Mobilitetsgalleriet for akuttpleie

Les mer

Mobilitetsgalleriet for bariatrisk pleie

Les mer