Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Thanks for the confirmation
Service4.jpg

Thanks for the confirmation! 

You will not receive an invitation to participate in the survey.

Naše řešení

Ve společnosti Arjo pomáháme vytvářet bezpečnější a efektivnější zdravotnická prostředí. Nabízíme kompletní spektrum řešení – od manipulace s klienty/pacienty a mobilizaci přes hygienu až po prevenci vzniku dekubitů – to vše s cílem čelit novým a neustále se vyvíjejícím výzvám spojeným s prostředím akutní i dlouhodobé péče.
Další informace
YourPartnerInFacilityDesign_800x500.jpg

Bariatrická řešení

Se správnými řešeními lze i obézním pacientům dopřát péči s nezbytným pohodlím a důstojností na každém kroku jejich cesty.
Bariatric room solutions.jpg

Prevence VTE

Pohodlná, praktická a klinicky účinná: neinvazivní řešení od společnosti Arjo.
1C5A8778_white_800x500.jpg

Pracovní úrazy

Řešení faktorů ohrožujících ošetřovatele.
ARJO_DAY23142-circle.jpg

Dezinfekce

Flexibilita a výběr pro podporu strategie kontroly infekcí.
arjo-solutions-medical beds-bedside furniture-nurse and patient in bed_370x280.jpg

Prevence dekubitů

Naše podpůrné systémy pro prevenci vzniku dekubitů jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly optimalizovat klinické výsledky a pomáhaly předcházet negativním vlivům imobility.
Arjo Sara Plus Patient 370x280.png

Nemocniční lůžka

Ať už se jedná o seniora nebo pacienta v době rekonvalescence, lůžko představuje významný aspekt každodenní péče. Jde o místo, které má zajišťovat pohodlí a bezpečí, kde odpočinek i regenerace probíhají způsobem, jenž je bezpečný a přináší zotavení.
Arjo-Specialist areas-Pressure injury prevention-Skin IQ range_370x280.jpg

Naše programy

Ve společnosti Arjo nabízíme široké spektrum hodnocení služeb, které pomáhá zdravotnickým zařízením zlepšit klinické výsledky a efektivitu a snížit rizika ohrožující jak ošetřující personál, tak klienty/pacienty.
Arjo Early Mobility In bed mobilisation 370x280.jpg

Řešení pro prevenci VTE

With the Arjo Flowtron Active Compression System, professional caregivers can deliver safe, convenient and flexible VTE prevention therapy that helps them achieve compliance and optimal clinical efficacy.
Arjo-Solutions-Programmes-Hands planning together_370 x 280.jpg

Naše programy

At Arjo we offer a wide range of assessment services to help healthcare facilities improve their clinical outcomes and efficiency, and reduce risks for caregivers and residents/patients.
Arjo-Solutions-Services-computerscreen_370x280.jpg

Služby

Flexibility and choice to support your infection control strategy.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).