Velg land eller region

Du er ved Norway (Norsk)
Start / Thanks for the confirmation
Service4.jpg

Thanks for the confirmation! 

You will not receive an invitation to participate in the survey.

Våre løsninger

Vi bidrar til å skape sikrere og mer effektive helse- og sykepleiemiljøer. Vi tilbyr et sortiment av løsninger for å møte de nye og stadig skiftende utfordringene i dagens akutt- og langtidspleie, fra pasienthåndtering og mobilisering til hygiene og forebygging av trykksår.
YourPartnerInFacilityDesign_800x500.jpg

Løsninger for overvektige

Med de riktige løsningene kan store pasienter oppleve behagelig og verdig pleie − gjennom hele pleiereisen.
Bariatric room solutions.jpg

Forebygging av blodpropp

Behagelig, praktisk og klinisk effektiv: Den ikke-invasive løsningen fra Arjo.
1C5A8778_white_800x500.jpg

Yrkesrelaterte skader

Ta tak i de faktorene som utsetter pleiere for fare.
ARJO_DAY23142-circle.jpg

Desinfisering

Fleksibilitet og valgfrihet til å støtte din smittevernstrategi.
MicrosoftTeams-image (15).png

Forebygging av trykksår

Våre støttesystemer for forebygging av trykksår er konstruert for å hjelpe deg med å optimalisere kliniske utfall og unngå de negative konsekvensene av immobilitet.
Stefan Elvenes EM story (33)

Medisinske senger

Enten det er snakk om en eldre beboer eller en rekonvalesent pasient, spiller sengen en viktig rolle i den daglige pleien. Det er et sted der man skal ha det behagelig og trygt, og der hvile og rekonvalesens bør være både sikker og terapeutisk.
Arjo.Flowtron ACS900 (37).jpg

Våre programmer

Arjo tilbyr et bredt utvalg av evalueringstjenester, slik at helseinstitusjoner kan oppnå bedre kliniske resultater og mer rasjonell drift, og slik at risikoen for pleiere og beboere/pasienter blir mindre.
Arjo Early Mobility In bed mobilisation 370x280.jpg

Løsninger for forebygging av VTE

With the Arjo Flowtron Active Compression System, professional caregivers can deliver safe, convenient and flexible VTE prevention therapy that helps them achieve compliance and optimal clinical efficacy.
Arjo-Solutions-Programmes-Hands planning together_370 x 280.jpg

Arjo clinical consulting

At Arjo we offer a wide range of assessment services to help healthcare facilities improve their clinical outcomes and efficiency, and reduce risks for caregivers and residents/patients.
Arjo-Solutions-Services-computerscreen_370x280.jpg

Tjenester

Flexibility and choice to support your infection control strategy.