Thanks for the confirmation! 

You will not receive an invitation to participate in the survey.

Våre løsninger

Vi bidrar til å skape sikrere og mer effektive helse- og sykepleiemiljøer. Vi tilbyr et sortiment av løsninger for å møte de nye og stadig skiftende utfordringene i dagens akutt- og langtidspleie, fra pasienthåndtering og mobilisering til hygiene og forebygging av trykksår.