You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Společnost Arjo založil v roce 1957 ve městě Eslöv švédský podnikatel Arne Johansson. Původně společnost Arjo vyráběla komponenty a součásti pro jiné výrobce, včetně výrobců zdravotnického vybavení.

Arne Johansson rychle zjistil, že na trhu chybí speciální vybavení pro koupání a pomůcky pro chůzi k použití ve zdravotnictví a v sektoru péče o seniory, stejně jako vybavení pro manipulaci s klienty/pacienty a jejich přepravu, jež mělo být určeno pro zdravotnické profesionály. Arne učinil moudré rozhodnutí – vyvinout sortiment inovativních výrobků řešících tyto potřeby – a dočkal se mimořádně úspěšného přijetí. Nedlouho poté začala společnost Arjo své výrobky prodávat i za hranicemi Švédska.